Παιδίατρος

Η ανάπτυξη των παιδιών μας παρακολουθείται και από την Παιδίατρο. Η Παιδίατρος συνεργάζεται μαζί μας,επισκέπτεται τον χώρο του σχολείου μας ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η Σωματική ανάπτυξη κάθε παιδιού,όπως και η υγεία του παρακολουθείται με σκοπό την επιβεβαίωση της ομαλής εξέλιξης  τους και την πρόληψη τυχών δυσκολιών.