Τμήμα Προνηπίων

Το παιδί στο κέντρο του ενδιαφέροντος, άτομο ελεύθερο, πρόσωπο μοναδικό,παρατηρεί,αφομοιώνει,εκφράζεται, βιώνει και αισθάνεται το σώμα του. Χρειάζεται να νιώσει ασφάλεια.

Ο κατάλληλος εξοπλισμός,το εκπαιδευτικό υλικό, τα παιχνίδια,οι λειτουργικοί και άνετοι χώροι, εξασφαλίζουν την παραμονή του παιδιού. Μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα το παιδί οδηγείται στην ανακάλυψη της γνώσης,  κοινωνικοποιείται και ανεξαρτητοποιείται με απόλυτη ασφάλεια. Οι οργανωμένοι χώροι, δίνουν τη δυνατότητα στους μικρούς μας φίλους για ελεύθερη κίνηση, έμπνευση, δράση και δημιουργία.