Μάθημα Μουσικής

Πάντα με τραγούδι η ζωή μας ξεκινά
Διώξε κάθε λύπη και το κέφι αρχινά
Όσο έχουμε τα νιάτα,νιάτα,νιάτα
Με ένα εύθυμο τραγούδι μένουμε πάντα παιδιά!!

Η Μουσική είναι ένα δυνατό μέσο το οποίο μπορεί να διδάξει,να θεραπεύσει, να αφυπνίσει και αναβαθμίσει το συναισθηματικό και νοητικό πεδίο των παιδιών. Τα Μουσικά παιχνίδια που επιλέγουμε έχουν ως στόχο τη συναισθηματική ανάπτυξη, επικοινωνία και έκφραση των μικρών παιδιών. Είναι παιχνίδια δράσης που δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να βιώσουν,να νιώσουν και να αυτοσχεδιάσουν.
Γνωρίζουμε τα μουσικά όργανα και φτιάχνουμε και εμείς αυτοσχέδια κρουστά από καθημερινά αντικείμενα γνωρίζοντας έτσι και τη Μουσική άλλων Πολιτισμών και Λαών.

Το μάθημα Μουσικής ανήκει στα παιδιά.
Αυτά το καθορίζουν με τη στάσης τους, με τον τρόπο που αντιλαμβάνονται και με τα συναισθήματά τους,έτσι προσαρμοζόμαστε μαζί τους καθώς μαθαίνουμε μέσα από τις καινούριες ομάδες μικρών ανθρώπων που δημιουργούνται και τις ανάγκες έκφρασής τους.