Μάθημα Μουσικοκινητικής

Μουσικοκινητική Αγωγή είναι η αρμονική ανάπτυξη των παιδιών σε σωματικό, ψυχικό και πνευματικό επίπεδο. 

Με τη Μουσικοκινητική αναφερόμαστε στο συνδυασμό Μουσικής με την Κίνηση. Η ολόπλευρη σωματική ανάπτυξη,η αυτοπειθαρχία, η συνειδητοποίηση των εννοιών του χώρου, του χρόνου και του ρυθμού, στοχεύουν στη δημιουργική έκφραση των παιδιών. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με βασικές αρχές(ρυθμό, τραγούδι, κίνηση, χορός) με ευχάριστο και παιδαγωγικό τρόπο. 

Η κίνηση που υπαγορεύεται από ρυθμούς, διαμορφώνει μια αίσθηση αρμονίας στο παιδί. Αναπτύσσει συστήματα αυτοεκτίμησης και αναγνώρισης των μυικινητικών δυνατοτήτων του σώματος του  και αυξάνει το δείκτη αυτοπειθαρχείας. 

Με τη Μουσικοκινητική τα παιδιά βιώνουν μέσα από το σώμα και την κίνηση, τους νόμους της μουσικής, του λόγου, του χώρου κτλ. Κάθε παιδί έχει το δικό του ατομικό ρυθμό και το δικό του τρόπο να βλέπει, να ακούει και να προσλαμβάνει έννοιες.