Εργαστήρια Πηλού

Η ενασχόληση των παιδιών με την τέχνη της κεραμικής

Στα εικαστικά εργαστήρια τα παιδιά έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν κάποια μαθήματα κεραμικής. Τα παιδιά αγαπούν την πλαστελίνη και τον πηλό καθώς είναι υλικά εύχρηστα και εύπλαστα τα οποία τους επιτρέπουν να πειραματιστούν προκειμένου να δημιουργήσουν. Με την τέχνη της κεραμικής τα παιδιά δουλεύουν την λεπτή τους κινητικότητα. Η κεραμίστρια καθοδηγεί τα παιδιά, τα συμβουλεύει, τους εξηγεί κι αυτά με ζήλο και ενθουσιασμό δημιουργούν τα δικά τους έργα. Τα έργα των παιδιών εκθέτονται στον χώρο του μουσείου στο τέλος της σχολικής χρονιάς δίνοντας την ευκαιρία σε γονείς και περαστικούς να θαυμάσουν τα έργα των μικρών δημιουργών.