Λογοθεραπεύτρια

Η παρουσία της λογοθεραπεύτριας κρίνεται αναγκαία, καθώς σ’ αυτή την ηλικία τα παιδιά δεν έχουν αναπτύξει πλήρως το λεξιλόγιο τους και τυχόν δυσκολίες είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν εάν διαγνωστούν έγκαιρα. Η λογοθεραπεύτρια παρακολουθεί εξατομικευμένα τα παιδιά και όποιο χρειάζεται βοήθεια το παρατηρεί ξανά μετά από κάποιο διάστημα. Ακόμη η συνεργασία μας είναι εποικοδομητική διότι συμβουλεύει και τους εκπαιδευτικούς, τους καθοδηγεί και πολλές φορές μέσα από το παιχνίδι έρχεται η εξέλιξη!