Μεταβρεφικό Τμήμα

Στην ηλικία των 2 ετών μέσα από ένα δομημένο παιδαγωγικό και κατάλληλα σχεδιασμένο πρόγραμμα, η μάθηση στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. Το κάθε παιδί είναι ξεχωριστό και γιαυτό το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους ξεχωριστά,με γνώμονα τους ατομικούς μηχανισμούς μάθησης και αλληλεπίδρασης του. Μέσα από αυτό αναπτύσσουν στάσεις,  δεξιότητες, ικανότητες και γνώσεις σε συνάρτηση πάντα με την ηλικία του κάθε παιδιού.