Νηπιαγωγείο

Ζωντανά παιδιά, ικανά, ήρεμα,συγκεντρωμένα, έτοιμα να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος. Με φροντίδα και αίσθημα ευθύνης για το παιδί έχουμε οργανώσει τους χώρους έτσι ώστε να συμβάλλουν στη δημιουργία της κατάλληλης παιδαγωγικής ατμόσφαιρας για την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών.

Το πρόγραμμα σχεδιάζεται σύμφωνα με την ατομικότητα του κάθε παιδιού και τις ανάγκες του, έτσι ώστε να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια, γνώσεις,δεξιότητες, αξίες για να μπορούν να ζήσουν δημιουργικά και ευτυχισμένα.

Καλλιεργούμε και αναπτύσσουμε την προσοχή, την παρατηρητικότητα, τη φαντασία και ενισχύουμε τη νοητική εξέλιξη του παιδιού. Να γνωρίσουν και να ασκήσουν το σώμα τους, να αναπτύξουν την αυτό πειθαρχία και τον συντονισμό των κινήσεών τους,να κατακτήσουν το ρυθμό, την αρμονία και να να μάθουν να εκφράζονται μέσα από την κίνηση.

Με το Κουκλοθέατρο, τον Πηλό, τη Μουσικοκινητική Αγωγή, τη Μουσική,  καλλιεργούν τις εκφράσεις και τις δημιουργικές τους ικανότητες. Με τη βοήθεια κατάλληλων ασκήσεων επιτυγχάνουμε τον εμπλουτισμό λεξιλογίου του  παιδιού, την απόκτηση ευχέρειας και σαφήνειας στην ομιλία του και την εισαγωγή του στις βασικές μαθηματικές έννοιες και τη διαδικασία γραφής και ανάγνωσης.