Τα Νέα μας

Τα Μορμολάκια μας είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα, στο μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, με θέμα “ψίθυροι και συναισθήματα του σύγχρονου ανθρώπου”. Επειδή τα παιδιά ενθουσιάστηκαν και έδειξαν ενδιαφέρον, διοργανώσαμε άλλο ένα μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα στις 09/03/16 με θέμα “οικογένεια: δεσμοί και σχέσεις μέσα από την Τέχνη”. Αυτή τη φορά δώσαμε και στους γονείς να συνοδεύσουν τα παιδιά τους και να παρακολουθήσουν μαζί αυτό το 2ωρο ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα. Είναι ευκαιρία να κάνουμε μια στροφή προς την Τέχνη και να βοηθήσουμε τα παιδιά, να κατανοήσουν την έννοια του οικογενειακού δεσμού με ποικίλα ερεθίσματα κι έναν ιδιαίτερο ψυχοπαιδαγωγικό τρόπο.